3 komorové alebo 6 komorové okná

Ak sa rozhodujete či si necháte namontovať 3-komorový alebo 6-komorový systém plastových okien a neviete posúdiť aký je tam rozdiel, možno Vám pomôže tento článok. Keď som robil prieskum jednotlivých okien a ich rozdielov, pýtal som sa presne aký je rozdiel medzi 3 a viac komorovými plastovými oknami. Vyberal som plastové okná v Bratislave a dozvedel som sa, že rozdiel je v počte komôr :), to bola prvá akože vtipná odpoveď na vysvetlenie. Tieto komory sa nachádzajú v ráme okna a sú to vlastne vzduchové priestory, ktoré izolujú a oddeľujú vonkajšiu teplotu od vnútornej. Ak je vonku veľmi chladno a vnútri teplo, teplota vo vonkajšej komore je ešte nízka, v ďalšej komore o niečo teplejšia a v najbližšej komore smerom k vnútornému rámu je už vyššia. Takže tieto komory v plastových oknách izolujú vonkajšiu teplotu od vnútornej.

Rozdiel medzi 3 a 6 komorovými oknami
Pri 3 komorovom systéme okien sú tieto komory 3, 6 komorových oknách je ich šesť. Podľa toho čo som zistil rozdiel medzi tromi a šiestimi komorami je reálne merateľný iba v laboratórnych podmienkach, a celé je to iba marketing ako upútať pozornosť zákazníka. Kto má plastové okná s viac komorami. Popri počte komôr netreba zabúdať na izolačné vlastosti skla a či sa použije dvojsklo, alebo trojsklo. Keďže plocha plastu je vzhľadom na plochu skla niekoľko násobne nižšia... Je jedno koľko komorové plastové okná si dáte namontovať, hlavne aby boli od spoľahlivého výrobcu a kvalitne namontované. Určite budú lepšie ako na byte v pôvodnom stave. Prajem Vám veľa šťastia pri výbere dodávateľa plastových okien.

Žiadne komentáre: